Aktualności

PSEM wspiera edukację ekologiczną w szkołach

21 listopad 2019

Rozumiejąc potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w realizacji edukacji ekologicznej Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności oddaje do dyspozycji wszystkim zainteresowanym film edukacyjny z zakresu elektromobilności dla szkół podstawowych. Projekt zrealizowany został przy wsparciu sponsorów: NISSAN, Gobikes.pl, e-goo, PRE Edward Biel, IEN Energy, TT Proenergy, Green Energy, Elocity i Biopower.
Edukacja ekologiczna jako „koncepcja kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem: myśleć globalnie – działać lokalnie” jest tak niezmiernie ważna, to w dużej mierze od zachowań obecnie najmłodszych obywateli zależy przyszłość naszej planety. Stajemy przed koniecznością zmiany naszych nawyków komunikacyjnych i kształtowania nowej „kultury mobilności”.
Celem projektu jest wsparcie szkół i nauczycieli w budowaniu świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży jako nowych świadomych konsumentów. To oni za kilka lat staną przed dylematem jak się przemieszczać i nowa ekomobilność będzie dla nich naturalnym wyborem. Jednocześnie angażujemy nauczycieli, szkoły, uczniów do tego, aby sami stawali się edukatorami, za co chętnie będziemy szkoły odznaczać certyfikatem „szkoły przyjaznej elektromobilności”.
„Ten kilkunastominutowy materiał porusza zagadnienia związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze środków transportu, pokazuje jak małe codzienne gesty i wybory mogą wpłynąć na lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu, a co również istotne , jak dzieci mogą stawać się edukatorami swoich rodziców. Chcieliśmy również podkreślić rolę samych szkół w procesie wdrażania rozwiązań na rzecz czystszego powietrza na terenach przyszkolnych, jak również uzmysłowić im jak inicjować u uczniów właściwą postawę wobec współczesnych wyzwań klimatycznych w zakresie mobilności” – wyjaśnia Anna Różańska, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności.
Zapraszamy w związku z tym do wykorzystywania naszego filmu, jak również przykładowych scenariuszy lekcji we własnych szkołach, klasach, jak również tworzenia na ich bazie własnych inicjatyw edukacyjnych. Każdy przesłany do nas scenariusz (na adres e-mail biuro@psem.pl) umieścimy na naszej stronie internetowej www.psem.pl wraz z nazwiskiem autora i numerem szkoły.
Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas koncepcja lekcji o elektromobilności okaże się przydatna w pracy nauczycieli oraz stanie się inspiracją do podejmowania działań na rzecz czystego powietrza zgodnych ze słowami Floriana Plita: Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

Przykładowy scenariusz lekcji dla klas 0-3 (pdf)
Przykładowy scenariusz lekcji dla klas 4-8 (pdf)

 

Partnerzy

 • Enricom
 • BCG
 • IEN Energy
 • Green Energy
 • Insero
 • Blueshift
 • Ekomobilność
 • Green Cars
 • T&T PROENERGY Sp. z o.o.
 • EkoEnergetyka
 • Jeden Ślad
 • PIMOT
 • Automoc
 • PRE
 • UPEBI

© PSEM 2017      Created by Multitask Group