Aktualności

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas Seminarium pn. ROUND TABLE ABOUT CLEAN AIR.

10 czerwca 2019

Seminarium ROUND TABLE ABOUT CLEAN AIR
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności

TERMIN:                            10 września 2019 r. w godz. 09:00 - 16:30.
MIEJSCE SZKOLENIA:      EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 10/14,  Warszawa
LICZEBNOŚĆ GRUPY:      do 60 osób
KOSZT UDZIAŁU:              500 PLN (netto), wczesna rejestracja (do 30.06.2019 r.) – 20% zniżki, członkowie PSEM – 20 % zniżki, wystawcy targów - 20% zniżki

 

Round table formula: To innowacyjna formuła prowadzenia paneli, szkoleń czy spotkań. W odróżnieniu od klasycznego układu konferencyjnego umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy dotyczące niskiej emisji i redukcji co2 w kilku wymiarach. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami oraz aktywizująca wszystkich zaangażowanych.
Formuła Round table jest optymalną metodą spotkań  kiedy spotykają się przedstawiciele kilku stron, np przedstawiciele administracji publicznej czy samorządów, przedstawiciele biznesu czy grupy NHOsów. Formuła pozwala optymalnie zaplanować przebieg spotkania w taki sposób, aby każdy uczestnik- czka został włączony w proces rozmowy, aby każda ze stron w pełni mogła przedstawić swoje stanowisko oraz aby spotkanie zakończyło się rozwiązaniem czy wyznaczeniem wspólnych działań. Jest to bardzo popularna metoda tzw. włączająca i aktywizująca w taki sposób, aby wszystkie strony poczuły się równe i aktywne. Proces round table doskonale sprawdza się w procesie konsultacji społecznych, różnych dialogach publicznych, podczas szkoleń czy spotkań networkingowych. Architektura spotkania w formule Round Table daje korzyści w spotkaniach, ustaleniach i wszędzie tam gdzie ludzie chcą rozmawiać.

Zakres tematyczny seminarium:
1. Wprowadzenie do zagadnień emisji co2 oraz definicji niskiej emisji. Uczestnicy poznają najnowsze ustalenia i plany europejskie zawarte w dyrektywie RED II w zakresie różnych sektorów gospodarki, poznają mechanizmy wyliczania emisji GHG [greenhouse gas] oraz poznają przykłady analiz LCA [Life Cycle Assessment] aby zrozumieć czym jest efekt ekologiczny i jak go wyznaczać. [2 h]
2. Nowoczesne, niskoemisyjne biopaliwa i biokompenenty z biomasy, czyli nowe możliwości biznesowe i środowiskowe w redukcji CO2, innowacyjne modele gospodarki niskoemisyjne:  Gospodarka Obiegu Zamkniętego, biogospodarka, ekoinnowacje w przemyśle, jako sposób na niską emisję: przykłady dobrych praktyk i rozwiązań, wyjaśnienie pojęć, warsztaty z case study w zakresie doboru najkorzystniejszego rozwiązania pod kątem przykładowego problemu [2 h]
3. Gdzie teraz szukać pieniędzy na inwestycje ekologiczne i środowiskowe, nowa perspektywa finansowa i nowe instrumenty finansowe w Europie, wykład interaktywny z przykładami [45 minut]

4. Elektromobilność to więcej niż samochody na prąd, Elektromobilność a energetyka i smart city - warsztat mający na celu dojście uczestników do wniosku, że elektromobilność angażuje wszystkich, może być elementem zarządzania miastem z pozycji obywateli prosumentów, magazynowaniem energii, wykorzystaniem OZE, ograniczaniem niskiej emisji przez produkcję energii z biopaliw, etc [2 h]

Partnerzy

 • Enricom
 • BCG
 • IEN Energy
 • Green Energy
 • Insero
 • Blueshift
 • Ekomobilność
 • Green Cars
 • T&T PROENERGY Sp. z o.o.
 • EkoEnergetyka
 • Jeden Ślad
 • PIMOT
 • Automoc
 • PRE
 • UPEBI

© PSEM 2017      Created by Multitask Group