Aktualności

W dniach 14-15 stycznia 2019 jesteśmy obecni na Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym POWERPOL w Warszawie

16 stycznia 2019

W dniach 14-15 stycznia 2019 jesteśmy obecni na Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym POWERPOL w Warszawie poświęconemu polskiemu rynkowi energii, jego perspektywom i nowoczesnym rozwiązaniom. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”. Podczas pierwszego dnia obrad Prezes Polskiego Stowarzyszenia Eleltromobilności Sylwia Koch-Kopyszko wzięła udział w debacie po hasłem „Priorytet elektromobilności” i zabrała głos na temat rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Zapraszamy do śledzenia naszych relacji w mediach społecznościowych.

Należy pamiętać, że rok 2019 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, elektromobilności, OZE oraz czystości powietrza. Kongres jest okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W tym gronie uczestnicy chcą poruszyć kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
           

 

Partnerzy

 • Enricom
 • BCG
 • IEN Energy
 • Green Energy
 • Insero
 • Blueshift
 • Ekomobilność
 • Green Cars
 • T&T PROENERGY Sp. z o.o.
 • EkoEnergetyka
 • Jeden Ślad
 • PIMOT
 • Automoc
 • PRE
 • UPEBI

© PSEM 2017      Created by Multitask Group