Aktualności

Ogłoszono datę uroczystego podpisania listów intencyjnych z miastami i gminami

26 stycznia 2017

20 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie listów intencyjnych z miastami i gminami, które zadeklarowały chęć współpracy z instytucjami rządowymi na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej.
Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program Rozwoju Elektromobilności ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.
Efektem wdrażania Programu z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Powrót do listy wiadomości

 

Partnerzy

 • Enricom
 • BCG
 • IEN Energy
 • Green Energy
 • Insero
 • Blueshift
 • Ekomobilność
 • Green Cars
 • T&T PROENERGY Sp. z o.o.
 • EkoEnergetyka
 • Jeden Ślad
 • PIMOT
 • Automoc
 • PRE
 • UPEBI

© PSEM 2017      Created by Multitask Group